कॉर्पोरेट संस्कृती

मूळ संस्कृती

जगातील फळबाग कापणीसाठी उच्च-गुणवत्तेचे परागकण गोळा करा.फळबागांसाठी उच्च-गुणवत्तेचे परागीकरण उपाय प्रदान करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि मानवी बुद्धीची शक्ती वापरा.

दृष्टी

आमच्या परागकण कंपनीच्या अविरत प्रयत्नांमुळे आणि प्रामाणिक सहकार्याने फळझाडांची बंपर कापणी होईल अशी आम्हाला आशा आहे.

मिशन

परागकणांचे कुली बनणे, जेणेकरून सर्व मानवजात निरोगी आणि स्वादिष्ट फळांचा आनंद घेऊ शकेल.

मूळ मूल्ये

मोकळेपणा, ठोस नाविन्य आणि सचोटी.