उत्पादन कार्यशाळा

उत्पादन-कार्यशाळा1

स्थिर तापमान निर्धारित खोली

उत्पादन-कार्यशाळा2

स्थिर तापमान निर्धारित खोली

उत्पादन-कार्यशाळा3

सतत तापमान लिहून देणारी खोली कार्यरत आहे

उत्पादन-कार्यशाळा4

पॅकेजिंगमध्ये परागकण

उत्पादन-कार्यशाळा5

अँथर्समधून अशुद्धता काढून टाका